EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


40. O pěstování chmele, tabáku a vepřů

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

40. O pěstování chmele, tabáku a vepřů

Jako odpověď na mnohé dotazy bychom chtěli říci, že si myslíme, že pěstování chmele, tabáku a vepřů není pro adventisty vhodný způsob obživy.

Doporučovali bychom, aby se pěstování chmele a tabáku zanechalo a počet vepřů snížilo. Nejlépe by bylo nechovat už žádné vepře, jako většina důsledných věřících. Nemáme v úmyslu toto mínění někomu vnucovat. Ztěží bychom však mohli převzít odpovědnost za radu, abyste své chmelnice a tabáková pole zorali a své vepře obětovali psům.

Těm, kteří tlačí na pěstitele chmelu, tabáku a vepřů mezi naším lidem, bychom chtěli říci, že nemají právo je za to odsuzovat jako špatné křesťany. Tím však, kterých se tyto výtky týkají, bychom řekli: „Můžete-li, zbavte se těchto věcí bez velké ztráty. V zájmu našeho učení a pevnosti víry tohoto lidu byste se měli toho všeho vzdát co nejdříve.“ - RH 24.3.1868 - (Toto je jeden z několika málo společných výroků Jakuba a Ellen Whiteových. Protože byl podepsán oběma, je jasné, že sestra Whiteová s vyjádřenými názory plně souhlasila).

- Sestavovatelé.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy