EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


22. Finanční podpora pracovníkům pro získání kvalifikace

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

22. Finanční podpora pracovníkům pro získání kvalifikace

Pomáhejte nadějným mladým lidem

Částí evangelijní práce by měla být pomoc nadějným mladým lidem, kteří zaručují, že láska k pravdě a spravedlnost je nenechává lhostejné a vede je k tomu, aby se sami cele obětovali Božímu dílu jako lékaři-misionáři, jako agitátoři nebo evangelisté. Ustanovte fond pro uskutečnění tohoto díla. Ti, jimž se dostane pomoci, ať potom odejdou sloužit nemocným a trpícím. Toto dílo jistě otevře cestu pro balzám z Galádu, který by se dával lidem, kteří trpí pod tíhou hříchu.

- MS 35,1901.

Podpora pro naše první studenty lékařství

Můj muž a já jsme dali třem slibným mužům po tisíci dolarech, aby nemuseli vykonávat pokořující práci a získali lékařské vzdělání. Výběr provedl můj manžel podle vnuknutí, jehož se mu dostalo od Pána. Pán dal těmto třem mladíkům světlo a zájem o práci lékaře, aby se jí plně věnovali.

- Letter 322, 1905.

Školení vedoucích evangelisačních pracovníků

Musí to být někdo, kdo dosáhne výš, ne ten, kdo se snaží vyniknout v nákladech na velké stavby a v okázalosti, ale v síle a schopnostech, aby věděl, jak zvládnout tyto široké zájmy. Měly by se dělat zásoby a investovat peníze, měl by se zajistit fond pro vzdělávání mužů a žen jiných národů i z naší vlastní země, aby byli schopni vyrovnat se vzdělaným lidem. Máme příliš málo nadání pro řízení různých odvětví Boží věci.

- Letter 44, 1887.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy