EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zodpovězená otázka

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Zodpovězená otázka

Ti, kteří se dostávají do vlivu mých nepřátel, často se táží: "Což se sestra Whiteová stává pyšnou? Slyšel jsem, že nosí čepec s kokardami a stuhami."

Doufám, že se pyšnou nestávám. 1T 252 Oblékám se právě tak, jako před léty. Jsem proti krinolínám a nošení nepotřebných tkaniček a stuh. Nosím sametový čepec po dva roky, aniž bych vyměňovala stuhy, vyjímaje při jejich praní vodou a mýdlem. Našívám tentýž samet na novou formu a budu jej opět tuto zimu nosit. Věřím, že světitelé Soboty se mají šatit prostě a dbát šetrností v oděvu. Ti, kteří chtěli mluvit, budou mluvit, i když jim k tomu nedáme příčiny. Nechci souhlasit s každým vkusem v odívání, ale myslím, že je mojí povinností nosit trvanlivé oděvy, šatit se slušně a pořádně a řídit se vlastním vkusem, není-li v nesouladu se Slovem Božím.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy