EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Práce na východě

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Práce na východě

Bylo mně ukázáno, že nadešel čas, aby bylo na východě účinněji pracováno. Je tam pociťována potřeba organizace a pořádku. Kazatelé nebudou již muset pracovat za takových těžkostí jako dříve. Anděl milosti se vznáší nad východem. Anděl praví: "Posiluj věci, které již jsou. Hlásej poselství těm, kdo je ještě neslyšeli. Na východě jsou někteří, kteří budou v nebezpečí extrému, až Pán oživí své dílo mezi nimi. Nechť si připomenou, že Pán převedl své dílo od nich na západ, aby je naučil pokoře, a aby v nich zkrotil a přemohl ducha nezávislosti a vzpoury, a aby je přiměl k lepšímu ocenění úsilí svých věrných služebníků."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy