EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Patentní práva 1T 455

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Patentní práva 1T 455

Mnoho našich bratří se zaplétá do nových podnikání, vypadajících sice slibně, ale za krátký čas jsou zklamání, pozbaveni peněžitých prostředků, kterých mohli použít na vydržování svých rodin a na šíření přítomné pravdy. Pak se dostavuje lítost a výčitky svědomí, a někteří svědomití ztrácí důvěru a duchovní potěšení a následkem duševního utrpení trpí též i jejich tělesné zdraví.

Ti, kdo věří pravdě, měli by být šetrní, živit se prostou výživnou stravou a učinit si pravidlem, žít dle svých prostředků. Bratři by se neměli nikdy pouštět do nových podniků, aniž by se poradili se zkušenými druhy, kteří si dovedou dobře zařídit jak své časné, tak i duchovní záležitosti. Kdyby takto postupovali, ušetřili by se mnohých těžkostí a nepříjemností.

Bratři by se měli raději spokojit s malým příjmem a zacházet s tímto málem šetrně, než aby podnikali riskantní věci pro zlepšení svého postavení a tímto často utrpěli ztráty. Někteří světitelé soboty se pustili do obchodování s patentními právy, a aby si ušetřili vydání s cestováním, přiměli některé bratry, aby uložili své prostředky do patentního práva. Takoví nebudou před Bohem bez viny, dokud nenahradí ztráty, které tito bratři utrpěli.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy