EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dodatek

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dodatek

Strana 400 (angl.) - Doporučení v osobním svědectví adresovaném bratru a sestře E o zákazu požívání vajec začali někteří lidé všeobecně praktikovat. Že toto svědectví nebylo psáno jako nějaké obecné učení pro ostatní běžné rodiny, je zřejmé z neméně než tří dalších publikovaných projevů E. G. White, které korigují nesprávné použití tohoto osobního svědectví. Můžeme je najít v Testimonies for the Church, volume 7, strana 135 (angl., publikováno r. 1902), The Ministry of Healing, strana 320 (angl., publikováno r. 1905) a Testimonies for the Church, volume 9, strana 162 (angl., publikováno r. 1909). Citujeme následující dva výroky:

„Je pravda, že lidé v plné tělesné síle, kteří jsou ovládáni živočišnými vášněmi, by se měli vyhýbat dráždivým pokrmům. Zvláště v rodinách, kde jsou děti vystaveny vlivům smyslných návyků, by se neměla podávat vejce.“

(MH 320)

„I když jsme byli varováni před nebezpečím nemocí kvůli používání másla a zlem, způsobovaným libovolným užíváním vajec u malých dětí, přece bychom neměli pokládat za porušení zásad používat vejce od slepic náležitě krmených. Vejce obsahují léčivé vlastnosti, které působí proti některým jedům.“

(9T 162)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy