EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Táborové shromáždění ve státě Kansas

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Táborové shromáždění ve státě Kansas

Za doprovodu mé snachy Emmy jsem 23. října opustila Battle Creek a vydala jsem se na shromáždění v Kansasu. Ve městě Topeka, Kansas, jsme vystoupily z vlaku a soukromým dopravním prostředkem jsme urazili 12 mil do Richland, kde se konalo shromáždění. Tam jsme našly stanový tábor. Jelikož na táborové shromáždění už bylo dost chladno, byla učiněna veškerá opatření proti studenému počasí. Bylo tam sedmnáct stanů, které obklopovaly jeden velký, v němž mohlo být ubytováno několik rodin a v každém stanu byla kamna.

V sobotu ráno začalo sněžit, ale ani jedno shromáždění nebylo odloženo. Napadl asi jeden palec sněhu a vzduch byl velmi studený. Ženy s malými dětmi se choulily kolem kamen. Bylo dojemné vidět sto padesát lidí, 4T 304 shromážděných za těchto okolností. Někteří urazili soukromými povozy dvě stě mil. Zdálo se, že všichni hladoví po chlebu života a žízniví po vodě spasení.

Bratr Haskell promluvil v pátek odpoledne a večer. V sobotu ráno jsem cítila, že jsem povolaná, abych povzbudila ty, kteří vynaložili tak obrovské úsilí, aby se dostavili na toto shromáždění. V neděli odpoledne přišlo hodně lidí, i když se naše shromáždění konalo daleko od dopravních cest.

V pondělí ráno jsem promluvila k bratřím ze třetí kapitoly proroka Malachiáše. Potom jsem učinila výzvu, aby ti, kteří se chtějí stát křesťany a dosud nemají důkaz, že je Bůh přijal, přišli kupředu. Přišlo jich asi třicet. Někteří hledali Pána poprvé a někteří, kteří byli členové jiných církví, přijali pravdu o sobotě. Dali jsme všem příležitost k projevu, naše shromáždění bylo naplněno Božím Duchem svobody. Po modlitbě za ty, kteří přišli kupředu, odpovídali kandidáti křtu na otázky. Bylo pokřtěno šest osob.

Byla jsem ráda, když jsem slyšela bratra Haskella, jak se celému shromáždění snažil zdůraznit, že je potřeba, aby se v našich rodinách četly knihy, zvláště tři svazky Ducha proroctví a čtyři svazky Svědectví. Během dlouhých zimních večerů by je někteří členové rodiny mohli číst nahlas, takže se může najednou poučit celá rodina. Potom jsem hovořila o tom, jak je důležité, aby rodiče správně vychovávali a vedli své děti. Největším důkazem moci křesťanství, který je možno předložit světu, je správně spořádaná a slušná rodina. To je nejlepší svědectví pro pravdu, protože živě a prakticky ukazuje její silný vliv na srdce.

V úterý ráno shromáždění skončilo. Společně s mou snachou Emmou, bratrem Haskellem a bratrem Stovarem jsme cestovali do Topeka, kde jsme přestoupili a jeli dále do Shermann ve státě Kansas, kde se konalo další táborové shromáždění. Toto setkání bylo zajímavé a užitečné. Bylo mnohem menší, 4T 305 než předchozí táborové shromáždění v ostatních státech, protože tam bylo pouze asi sto bratří a sester. Podle plánu se tam měli sejít především osamocení věřící. Někteří přijeli z jihu státu Kansas, z Arkansasu, Kentucky, Missouri, Nebrasky a Tennessee. Na tomto shromáždění se ke mně připojil manžel a odtud jsme s bratrem Haskellem a naší dcerou odjeli do Dallasu ve státě Texas.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy