EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


K východní hranici

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

K východní hranici

Dne 28. června jsme společně s naší snachou Emmou Whiteovou a Edit Donaldsonovou opustili Oakland a jeli směrem na východ. Téhož dne jsme přijeli do Sacramenta a tam jsme se setkali s bratrem a sestrou Wilkinsonovými, kteří nás srdečně uvítali a otevřeli nám svůj dům, ve kterém se o nás během pobytu velmi laskavě starali. V souladu s naší domluvou jsem v neděli promluvila. Dům byl zcela naplněn pozornými posluchači a s Boží pomocí jsem k nim svobodně hovořila z Božího slova. V pondělí jsme opět nasedli do vlaku a zastavili jsme se až v Reno, ve státě Nevada. V tomto městě jsem měla v úterý večer vystoupit ve stanu, ve kterém bratr Loughborough pořádal své přednášky. Mluvila jsem volně asi ke čtyřem stům pozorných posluchačů, kde jsem citovala Janova slova: „Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli“ 1J 3,l.

Když jsme projeli velkou americkou pouští ve vedru a alkalickém prachu, byli jsme na cestě tímto prostředím velmi vyčerpáni, i když jsme byli zásobeni vším, co jsme potřebovali na rychlou a klidnou cestu železničním vozem, taženém koňmi. Vzpomněla jsem si na starodávný Izraelský národ, který čtyřicet let cestoval přes skály a vyprahlé pouště. Vedro, prach a drsná cesta vyvolaly nářek a únavu těch, kteří kráčeli po této cestě. Pomyslela jsem si, že kdybychom byli nuceni cestovat pustou pouští, kde bychom často trpěli žízní, horkem a únavou, mnozí z nás by nespokojeně reptali ještě víc, než kdysi Izraelité.

Hory, které nás obklopovaly na cestě, vypadaly tak, 4T 297 jako kdyby je malíř jen letmo načrtnul perem nebo tužkou. Každý, kdo vidí tuto velkolepou a krásnou přírodu, musí cítit určitou radost při pohledu na tyto velké, staré hory, krásné vrcholy a divoké skalnaté kaňony. Tak by tomu mělo být zvláště u křesťana, protože se na žulové skály a bublající potoky dívá jako na dílo Boží všemohoucí ruky. Touží po tom, aby se mohl vyšplhat na tyto nádherné vrchy, protože se mu zdá, že bude blíž nebesům, i když ví, že Bůh slyší modlitby svých dětí v tom nejníže položeném údolí stejně tak, jako na vrcholcích hor.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy