EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 7. - ZDRAVÍ A SCHOPNOST K PRÁCI (MYP 231)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 7. - ZDRAVÍ A SCHOPNOST K PRÁCI (MYP 231)

MYP 232 Poněvadž duch i duše se projevují prostřednictvím těla, je rozumová i duchovní síla velkou měrou závislá na tělesné síle a činnosti. Cokoliv podporuje zdraví tělesné, podporuje také vývin síly ducha a správně vyrovnaného charakteru. Nezdravý člověk nemůže ani přesně chápat, ani dokonale plnit závazky k sobě samému, ke spolubližním a ke svému Tvůrci. Proto má být zdraví střeženo tak svědomitě, jako charakter. Znalost fyziologie a zdravovědy by měla být základem veškerého výchovného úsilí.

- Výchova Ed 195

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy