EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 4. - CHOĎTE VE SVĚTLE (MYP 119)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 4. - CHOĎTE VE SVĚTLE (MYP 119)

MYP 120 Spasitel se sklání nad člověkem, kterého vykoupil svou krví a něžně a se soucitem mu říká: "Chceš být zdráv?" Ježíš vás vyzývá, abyste vstali a byli zdraví a měli pokoj. Nečekejte na to až pocítíte, že jste uzdraveni. Věřte slovům Spasitelovým. Odevzdejte Kristu svou vůli. Chtějte Mu sloužit, a budete-li dle Jeho slov jednat, nabudete síly. Ať máte jakýkoli zlozvyk, ať podléháte jakékoli vášni, která vás dlouhým holdováním podmanila. Kristus je schopen vás vysvobodit. On to chce pro vás udělat. Chce dát život těm, kdo jsou „mrtví pro své viny a hříchy“. (Efez.2,1) Vysvobodí zajatce spoutaného slabostí, neštěstím a okovy hříchu.

- MH 84.85

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy