EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 3. - K VÍTĚZSTVÍ (MYP 93)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 3. - K VÍTĚZSTVÍ (MYP 93)

MYP 94 Nic není zdánlivě bezmocnější, ve skutečnosti však nepřemožitelnější, než duše, která si uvědomuje svoji nicotu a cele spoléhá na zásluhy Spasitele. Bůh by spíš seslal všechny nebeské anděly na pomoc takovému jednotlivci, než by dovolil, aby byl přemožen.

- 7T 17

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy