EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


82. Hledejte v Písmu pro sebe (MYP 258)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

82. Hledejte v Písmu pro sebe (MYP 258)

Mladí lidé by měli sami v Písmu bádat. Nemají se domnívat, že to postačí, když ti zkušenější hledají pravdu, a že ti mladší ji od nich mohou přijmout jako věrohodnou. Židé jako národ ztratili své postavení mezi národy, poněvadž byli od pravdy Bible odvráceni svými zákoníky, kněžími a staršími. Kdyby dbali Ježíšova učení a sami bádali v Písmu, nemuseli zahynout...

Žádnému lidskému rozumu není možné pochopit všechno bohatství a všechnu velikost třeba jen jediného Božího zaslíbení. Jednoho uchvátí sláva z jednoho hlediska, druhého opět krása a milost z jiného pohledu, a duše je naplněna nebeským světlem. Kdybychom viděli všechnu tu slávu, zmalomyslněli bychom. Ale my můžeme snést mnohem větší zjevení přehojných zaslíbení Božích, než z jakých se nyní těšíme. Jsem zarmoucena, pomyslím-li na to, jak se našemu zraku ztrácí plnost požehnání, která jsou nám určena. Spokojujeme se s chvilkovými kapkami duchovního osvícení, zatímco bychom mohli denně chodit ve světle Jeho přítomnosti.

- Svědectví pro kazatele TM 109-111

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy