EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


61. Pracujte s jednotlivci (MYP 203)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

61. Pracujte s jednotlivci (MYP 203)

Ježíš rád rozmlouval s lidmi se kterými se setkal a Jeho rozhovory byly důležitou součástí Jeho díla. Každé, třeba jednotlivé duši věnoval celou pozornost. Tato duše pak zvěstovala tisícům osob to, co sama obdržela.

Ti, kteří se ve službě Boží pečlivě uchopí i malých věcí, budou za své úsilí odměněni. Každý člověk má být schopný vkládat vlastní vlákno do struktury tkaniva a tak dokončit celou předlohu.

Vychovejte mladé k tomu, aby pomáhali mladým lidem; a v tomto úsilí každý získá zkušenost, která ho uzpůsobí, aby se stal posvěceným pracovníkem v širším měřítku. Tisíce duší může být zasažených tím nejprostším způsobem.

Nejvzdělanější a nejnadanější osoby, které svět zahrnuje chválou, jsou častokrát posilovány jednoduchými a skromnými slovy někoho, kdo miluje Boha a tak přirozeně o této lásce vypráví, jako nevěřící lidé mluví o věcech které je zajímají a naplňují jejich myšlení. Pouhá slova, sebelépe připravená a volena, mají jen omezený vliv, ale svědomité a věrné vyplnění povinnosti dítka Božího slovem i činem, otevře i ty dveře, které byly dlouhý čas uzavřeny.

- Review and Herald 9.května 1899

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy