EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


129. Bezbožné vlivy při práci (MYP 382)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

129. Bezbožné vlivy při práci (MYP 382)

Snažně žádám studenty našich škol, aby byli rozvážní. Lehkomyslnost mládeže se Bohu nelíbí. Jejich sporty a hry otevírají dveře proudu pokušení. Ve svých intelektuálních schopnostech vlastní Boží vlohy a neměli by dopustit, aby jejich myšlenky byly laciné a nízké. Charakter vytvořený podle Božího Slova, odhalí neochvějné zásady, čisté, ušlechtilé snahy. Duh svatý spolupracuje s duchem člověka a jistým výsledkem toho jsou vysoké a posvátné pohnutky...

Nízké, všední zábavy a setkání jen za účelem jídla a pití, zpěvu a hraní na hudební nástroje, to všechno je inspirováno duchem zdola. Je to obětování satanovi…

Ti, kteří přejímají vedení v těchto lehkovážnostech, uvádějí na dílo pohanu, kterou je těžké napravit. Zraňují svou vlastní duši a ponesou jizvy po celý život. Činitelé nepravosti mohou vidět své hříchy a litovat jich a Bůh může odpustit hříšníkovi; ale jejich postřeh, který by měl být vždy bystrý a citlivý k rozlišení mezi posvátným a všedním, je z velké míry zničen.

- Rady učitelům CT 366-368

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy