EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


128. Stanovení správných zásad v mládí (MYP 379)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

128. Stanovení správných zásad v mládí (MYP 379)

Mladí lidé by se měli řídit pevnou zásadou, že mají správně využívat síly, které jim dal Bůh. Jenže oni jdou za určitým podnětem tak živelně a slepě, že se stále nacházejí v nebezpečí. Poněvadž nemohou být stále pod dozorem a ochranou rodičů nebo opatrovníků, je třeba je vést k tomu, aby spoléhali na sebe a dovedli se kontrolovat. Musí být vedeni k tomu, aby mysleli a jednali podle svého svědomí.

Zotavení a zábava

Studenti by měli mít určité rozptýlení. Mysl nesmí neustále jen napjatě uvažovat, neboť jemný mozek se unaví. Tělo i duch potřebují osvěžení. Avšak v zábavách, jako při každé jiné činnosti, je velmi nutná střídmost a druh těchto zábav by se měl pečlivě a důkladně vybírat. Každý mladý člověk by si měl sám položit otázku: Jaký vliv budou mít tyto zábavy na tělesné, duševní a mravní zdraví? Neovlivní to mé myšlení natolik, že zapomenu na Boha? Nepřestanu mít před očima Jeho slávu?

Karetní hry by se měly zakázat, protože v sobě skrývají mnohá nebezpečí. Kníže mocností temna je vždy přítomen v herně a všude, kde se hrají karty. Zlí andělé jsou důvěrnými hosty těchto míst. Takové zábavy neprospívají duši ani tělu, není tu nic, co by bystřilo rozum, MYP 380 nic, co by jej vyzbrojovalo hodnotnými myšlenkami k budou­címu užitku. Hovoří se o sprostých a ponižujících věcech, je slyšet nevhodné žerty, nepěkné, hříšné žvanění, které snižuje a ničí pravou mužskou důstojnost. Tyto hry jsou nejnesmyslnějším, nejzbytečnějším a nejnebezpečnějším zaměstnáním pro mladé lidi. Karetní hráči bývají velmi vznětliví a brzy ztrácejí veškerou chuť k užitečné a důstojné práci. Zručnost v zacházení s kartami probudí brzy touhu využít nějak této znalosti k osobnímu prospěchu. Napřed se vsadí malý obnos, pak větší, až se probudí touha hrát o peníze, což vede k jisté zkáze. Kolik lidí přivedla tato zhoubná zábava do hříchu, chudoby, do vězení, k vraždě i na šibenici! Přesto mnozí rodiče nevidí zdroj zkázy, který může pohltit naši mládež.

Mezi nejnebezpečnější zábavní podniky patří divadlo. Není školou mravnosti a ctnosti, jak se o něm tak často tvrdí, ale je skutečným semeništěm nemravnosti. Tyto společenské zábavy posilují a upevňují neřestné návyky a hříšné sklony. Sprosté písně, necudné posuňky, výrazy a pózy kazí představivost a snižují morálku. Každý mladý člověk, který si zvykne navštěvovat taková představení jde vstříc zkáze. Žádný jiný vliv v naší zemi neotravuje mocněji představivost, neničí náboženské vlivy a neotupuje chuť ke klidným zábavám a ke střízlivým realitám života, než divadelní zábavy. Obliba takové podívané roste zároveň se shovívavostí, podobně jako s poží­váním opojného nápoje roste i touha po něm. Jedinou bezpečnou cestou je vyhýbat se divadlu, cirkusu a každému jinému pochybnému zábavnému místu.

Existují způsoby rekreace, které duši i tělu velmi prospívají. Osvícená a kritická mysl si najde spoustu zábav MYP 381 a rozptýlení z pramenů nejen neškodných, ale i poučných. Pobyt na čerstvém vzduchu a pozorování Božího díla v přírodě přináší nejen osvěžení, ale i mnoho užitku.

- Svědectví pro církev 4T 651-653

Postarejte se o nevinnou zábavu

Mládež nemůže být tak vážná a důstojná jako staří, dítě tak rozumné jako otec. Zatímco jsou hříšné zábavy zavrhovány, tak jak by měly být, nechť se rodiče, učitelé a vedoucí mládeže postarají namísto nich o nevinné pobavení, které neposkvrní nebo nezkazí mravnost. Nesvazujte mládež strnulými pravidly a omezeními, které v nich vyvolají odpor a přimějí je k přestoupení a vtlačí je na stezku pošetilosti a zkázy. Pevnou, laskavou, ohleduplnou rukou držte zásady vlády, veďte je, řiďte jejich myšlení a cíle, všechno ale tak laskavě, tak rozumně, tak láskyplně, aby pochopili, že máte na mysli jejich nejvyšší dobro.

- Rady učitelům… CT 335

Osvěžení v misijní práci

Hodiny strávené v zábavách, které neosvěžují tělo ani duši by se měly využít k návštěvě chudých, nemocných nebo k pomoci trpícím bídou.

- Svědectví pro církev 6T 276

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy