EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


108. Věrnost v domácích povinnostech (MYP 326)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

108. Věrnost v domácích povinnostech (MYP 326)

Největší povinností mladých je, aby byli ve svém domově láskou a upřímným zájmem požehnáním otci, matce, bratrům i sestrám. Zde mohou projevit sebezapírání, i zapomenout na sebe při starosti a práci pro jiné. Táto práce nezneucťuje ženu. Je to nejsvětější, nejvznešenější poslání, které může plnit. Jakým požehnaným vlivem může zde sestra působit na bratra! Svým správným postojem může rozhodnout o povaze svých bratrů. Její modlitby, její něha a láska zmohou mnoho v domácnosti.

Milá sestro, tyto vznešené vlastnosti se nikdy nepřenesou na jiné, když je sama nebudeš vlastnit. Duševní spokojenost, láska, něžnost, povahová vyjasněnost, vlastnosti, které zasahují každé srdce, odrazí se zpět tou samou mírou, jakou je tvé srdce dává jiným. Když Kristus nevládne v srdci, zavládne v něm nespokojenost a mravní nepořádek. Naše sobectví od jiných vyžaduje to, co nejsme ochotní jim dát...

Ne vždy jen velké dílo a těžké zápasy zkoušejí člověka a vyžadují odvahu. Každodenní život přináší své těžkosti, zkoušky a znechucení. Právě takové nepatrné dílo častokrát vyžaduje trpělivost a pevnost. Odolávat všem těžkostem a přemoci je, můžeme jen rozhodností a úsilím. Snaž se, aby byl Pán s tebou a na každém místě, a aby ti byl potěšením a posilou.

- Svědectví pro církev 3T 80-81

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy