EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


103. Dárky k svátku (MYP 311)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

103. Dárky k svátku (MYP 311)

Přibližují se svátky. Uvědomujeme si, kolik peněz je ročně vydáno na různé dárky k svátkům? Provazy zvyků jsou tak silné, že nepodarování kamarádů na svátky bylo považováno za zanedbávání. Uvědomme si však, že náš nebeský Dobrodinec má větší nárok na naši pozornost a vděčnost, než kdokoli jiný. Neměli bychom naše dary u příležitosti budoucích svátků nabídnout Bohu? I děti by se mohly zúčastnit v této záležitosti. Poskytneme-li chudým šaty, nebo jiné užitečné věci, dáváme je Pánu.

Zlo sebeuspokojování

Vzpomeňme si, že svět světí vánoce na počest narození Krista. Tyto dny jsou však většinou stráveny v labužnickém hodování. Veliké sumy peněz jsou vydány na ukojení žádosti. Marnivé hýření zeslabuje pak síly tělesné, duševní i mravní. Veliké sumy peněz byly pohlceny pýchou a nákladně připravenými jídly, které neslouží nikomu ke prospěchu. Všemi těmito způsoby byly rozházeny peníze, což Pánu není milé. Vánoční svátky jsou tak věnovány zvelebování sebe, místo k oslavě Boží. Lidé obětovali své zdraví a své peníze utratili na marné věci. Mnozí ztrácejí své životy MYP 312 přejídáním a demoralizujícím zpustlým životem. Mnoho duší odchází tím způsobem na zatracení.

Chtějí-li dítky Boží svého Pána oslavit, nechť je jejich jídelní lístek jednoduchý, aby ze svěřených jim prostředků mohli přinést do pokladnice Páně menší neb větší dary. Tyto dary mohou být použity k rozšíření světla pravdy těm, kteří dosud žijí v temnotě. Srdce mnohé vdovy nebo sirotka zazáří radostí, když tyto dary zmírní jejich hlad, nebo ulehčí těžkosti života.

Dary určené Bohu

Všichni, kteří tvrdí, že věří přítomné pravdě, nechť sečtou roční vydání, zejména o svátcích, určené k ukojení sobeckých žádostí a hodování a zvláště kolik stojí nekřesťanské závodění v udržování zevnějšku. Sečtěte zbytečně vydané sumy a odhadněte kolik jste mohli obětovat dílu Páně, aniž byste se ošidili na těle nebo na duši.

Štědrý dárce může svým darem pomoci sboru v uskutečnění jeho povinností. Je třeba poslat misionáře do nových polí a jiné misionáře v práci vydržovat. Misionáři jsou za těžkých podmínek nucení žít co nejskromněji a zříkat se nejnutnějších potřeb k udržení života. Musí zažívat mnohé strádání.

- Review and Herald 21.listopadu 1878

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy