EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Význam obrácení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Význam obrácení

„Protož jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.“ (2Kor 5,17)

Stará přirozenost, zrozená z krve a z vůle těla, nemůže obdržet za dědictví Boží království. Staré způsoby, dědičné sklony, dřívější zvyky musí být opuštěny, protože milost se nedědí. Znovuzrození spočívá v nových pohnutkách, v novém vkusu a v nových náklonnostech. Ti, kdož jsou skrze Ducha Svatého zrozeni k novému životu, se stali účastníky božské přirozenosti, a ve všech svých zvycích a způsobech podají důkaz o svém vztahu ke Kristu. Jestliže si lidé, kteří se nazývají křesťany, ponechají všechny své přirozené povahové nedostatky a sklony, v čem se pak jejich stav liší od světských lidí? Pravdu, jako posvěcující a očišťující prostředek, nedoceňují. Nenarodili se znovu. …

Pravé obrácení mění zděděné i vypěstované náklonnosti ke zlému. Náboženství od Boha je pevnou tkaninou, složenou z nespočetných vláken, a utkanou dovedně a vkusně. Jedině moudrost, pocházející od Boha, může tuto tkaninu učinit dokonalou. Je velmi mnoho druhů tkanin, které se zpočátku zdají krásné, ale které nevydrží zkoušku. Ztrácejí barvu a blednou. Barvy nejsou stálé. Na letním slunci blednou a jsou k ničemu. Taková tkanina nevydrží hrubé zacházení.

Tak je tomu i s náboženstvím mnohých lidí. Jestliže základ tkaniny i sama tkanina charakteru nevydrží zkoušky, pak materiál, ze kterého je složena, je bezcenný. Snahy záplatovat starou látku kousky nové nic nezlepší, neboť stará, vetchá látka se odtrhne od nové, zanechávajíc díru ještě větší, než dříve. Záplatování není k ničemu. Jedinou cestou je starý oděv zcela odložit a pořídit si úplně nový.

Kristův plán je tím jediným bezpečným plánem. Pán prohlašuje: „Aj, nové činím všecko.“ „Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření.“ (Zj 21,5; 2Kor 5,17 - Ns) ... Náboženství „záplat“ nemá v očích Božích žádnou cenu. Pán vyžaduje celé srdce. (6BC 1101)

Ježíš dal Svůj život … za nás. Nedáme mu svou nejsilnější lásku, své nejsvětější touhy a svou nejlepší službu? (IHP 350)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy