EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výnos rozsudku smrti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Výnos rozsudku smrti

„I dáno jí, … aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni.“ (Zj 13,15)

Až Ježíš opustí svatyni svatých, Jeho Duch, který drží na uzdě vládce i lid, bude odňat. Budou ponecháni vládě zlých andělů. Tehdy budou na radu satanovu a pod jeho vedením vydány takové zákony, že kdyby čas nebyl ukrácen, nemohl by být spasen žádný člověk. (1T 204)

Viděla jsem, že čtyři andělé budou držet čtyři větry, dokud ve svatyni svatých nebude dokončeno Ježíšovo dílo, a potom přijde sedm posledních ran. Tyto rány rozzuřily bezbožné proti spravedlivým. Byli přesvědčeni, že jsme na ně přivedli tyto soudy Boží, a že kdyby mohli od nás vyčistit zem, rány by ustaly. Vyšlo nařízení, aby svatí byli zmordováni, kteří proto dnem i nocí volali o vysvobození. To byl čas Jákobova soužení. (EW 36-37)

Viděla jsem vedoucí může této země, jak se spolu radí, a satana, který měl spolu se svými anděly kolem těchto mužů plné ruce práce. Viděla jsem písemný dokument, jehož kopie byly rozšířeny do různých částí země, kterým se nařizovalo, že pokud se svatí nezřeknou své zvláštní víry, pokud se nevzdají Soboty a nebudou zachovávat první den týdne, že po jisté době je lidem dovoleno je zabít. (EW 282,283)

Ačkoli všeobecné nařízení stanovilo dobu, kdy ti, kdož zachovávají přikázání Boží, mohou být zabiti, předejdou jejich nepřátelé v některých případech nařízení a před stanoveným časem budou usilovat o jejich bezživotí. Nikdo však nebude moci překonat mocné strážce rozmístěné okolo každé věrné duše. Někteří budou napadeni při svém útěku z měst a vesnic; avšak meče, pozdvižené proti nim, se zlomí a klesnou bezmocně jako stébla slámy. Jiní budou ochráněni anděly v podobě válečníků. (GC 631)

Kdyby lidé mohli vidět nebeským zrakem, spatřili by zástupy andělů, kteří vynikají silou, rozmístěny okolo těch, kdož zachovávají slovo Kristovy trpělivosti. Se soucitnou něhou jsou andělé svědky jejich úzkosti a slyší jejich modlitby. Čekají na rozkaz svého Velitele, aby je vytrhli z jejich nebezpečí. Musejí však ještě nějakou chvíli počkat. Lid Boží musí vypít kalich a být pokřtěn křtem. (GC 630,631)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy