EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odměna pro ty, jež zachraňují duše

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Odměna pro ty, jež zachraňují duše

„Ti, kteří jsou rozumní, se budou stkvít jako jas oblohy, a ti, kteří obracejí mnohé ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné věky.“ (Dan 12,3; KJB)

Když přemýšlím nad těmito Danielovými slovy, nevědomky se v noci probouzím a znovu a znovu si je opakuji: „Ale ti, kteříž jiné vyučují, stkvítí se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky.“ (Kral. překlad) Pohleďte na slunce a hvězdy, které jsou seřazené na obloze a každá má své jméno. Pán říká: Ti, kteří obracejí mnohé ke spravedlnosti, se budou stkvít jako hvězdy na věčné věky. (IHP 364)

Abychom správně určili, jak důležité jsou zájmy týkající se obrácení jediné duše od bludu k pravdě, musíme umět ocenit hodnotu nesmrtelnosti. Musíme si uvědomit, jak hrozné jsou bolesti druhé smrti. Musíme pochopit čest a slávu, která čeká vykoupené a porozumět tomu, co znamená žít v přítomnosti Toho, který zemřel, aby mohl člověka povznést a zušlechtit, a dát vítězi královský diadém.

Náš omezený rozum nemůže plně docenit hodnotu jedné duše. S jakou vděčností budou vykoupení a oslavení vzpomínat na ty, kteří se stali nástroji pro jejich záchranu. Tehdy nikdo nebude litovat svého sebezapíravého úsilí a vytrvalé práce, své trpělivosti, shovívavosti a vroucích tužeb srdce pro duše, které by snad mohly být ztraceny, kdyby byl nedbal své povinnosti nebo by ochabl v konání dobra.

Nyní jsou tito, oděni v bílá roucha, shromážděni do stádce velikého Pastýře. Beránek na trůnu vítá věrného pracovníka i duši zachráněnou jeho usilovnou prací, a vede je ke stromu života a k pramenu živých vod. S jakou radostí patří služebník Kristův na tyto vykoupené, kteří mohou mít účast na slávě Vykupitelově. O co vzácnější je nebe pro ty, kteří byli věrní v díle záchrany duší! „Ale ti, kteříž jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy.“ (5T 620,621)

To, co vykonají lidé ve spolupráci s Bohem, je dílo, které nikdy nezahyne, ale které potrvá na věčné časy. (FE 199)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy