EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Všeobecná hygiena (MH 271 - 276)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Všeobecná hygiena (MH 271 - 276)

MH 271 Hlavní motivací k péči o naše tělesné síly a jejich rozvoj by mělo být vědomí, že člověk má být Božím chrámem, příbytkem ke zjevování Boží slávy. Stvořitel vytvořil lidské tělo dokonale a obdivuhodně a vybízí nás, abychom je studovali, porozuměli jeho potřebám a účinně je chránili před poškozením a znečištěním.

Krevní oběh

Abychom měli dobré zdraví, musíme mít dobrou krev. Na krvi závisí život. Ona napravuje škody vzniklé opotřebováním a vyživuje tělo. Je-li zásobována prvky z výživné potravy a je-li čištěna a okysličována čistým vzduchem, přináší život a sílu každé části lidského organizmu. Čím dokonalejší je krevní oběh, tím lépe se to daří.

Při každém tepu srdce by krev měla proudit rychle a lehce do všech částí těla. Jejímu oběhu by neměl bránit těsný oděv nebo opasek ani nedostatečné oblečení končetin. Překáží-li něco oběhu, je krev vháněna zpět do životně důležitých orgánů, kde dochází k překrvení. MH 272 To má často za následek bolení hlavy, kašel, bušení srdce nebo poruchy trávení.

Dýchání

Abychom měli dobrou krev, musíme dobře dýchat. Dokonalé, hluboké vdechování čistého vzduchu, které plní plíce kyslíkem, čistí krev. Dává krvi krásnou barvu a posílá ji jako životodárný proud do všech částí těla. Dokonalé dýchání uklidňuje nervy, povzbuzuje chuť k jídlu a podporuje trávení. Je rovněž podmínkou zdravého, osvěžujícího spánku.

Plicím bychom měli dopřát co největší volnost. Mohou-li se volně pohybovat, zvětšují svou kapacitu. Jsou-li sevřeny a stísněny, jejich výkonnost se snižuje. Proto má tak neblahé následky sklánění se nad prací, které je tak obvyklé zvláště při sedavém zaměstnání. MH 273 V této pozici není možné dýchat zhluboka. Záhy si zvykneme dýchat povrchně a plíce ztrácejí schopnost rozpínat se. Podobný účinek vyvolává těsné šněrování. Dolní části hrudníku není dopřán dostatečný prostor. Žaludeční svaly, které mají napomáhat při dýchání, se nemohou plně uplatnit a plíce jsou ve své činnosti omezovány.

Tělo je tak nedostatečně okysličováno. Krev se v žilách pohybuje pomalu. Odpadní otrávené látky, které by měly být vyloučeny z plic výdechem, zůstávají v těle a krev je jimi znečištěna. Postiženy jsou nejen plíce, ale i žaludek, játra a mozek. Pleť bledne, trávení se zpomaluje, člověku je těžko u srdce, mozek přestává dobře fungovat, myšlenky nejsou jasné a ztrácíme náladu. Celý organizmus ochabuje v činnosti, nemá takovou výkonnost a stává se náchylný k nemoci.

MH 274 Plíce neustále odvádějí z těla nečistoty a musí být proto stále zásobovány čerstvým vzduchem. Znečištěný vzduch neposkytuje nezbytnou dávku kyslíku a krev přichází do mozku a do jiných orgánů nedostatečně okysličena. Proto je nezbytné dokonalé větrání. Život v uzavřených, špatně větraných místnostech, kde je vzduch vydýchaný a znečištěný, oslabuje celý organizmus. Tělo se pak stává citlivým na působení chladu, takže i lehké ochlazení vyvolá nemoc. Pobyt v uzavřených prostorách způsobuje, že mnohé ženy jsou bledé a slabé. Vdechují znovu a znovu týž vzduch, až se naplní otravnými látkami, vydechovanými plícemi a póry, a nečistoty se tak znovu dostávají do krve.

Větrání a sluneční svit

Při stavbě budov, ať obytných nebo pro veřejné účely, by se mělo dbát na to, aby bylo zajištěno dobré větrání a dostatek slunečního světla. V tomto směru mají kostely, modlitebny a školní budovy často nedostatky. Nedostatečné větrání způsobuje ospalost a nezájem, které snižují účinek mnoha kázání a mění práci učitele v marnou dřinu.

Pokud je to možné, měly by být všechny obytné budovy stavěny na vyvýšeném, dobře odvodněném pozemku. To zajistí suché bydlení a zabrání tomu, abychom dostali nějaké onemocnění z vlhka nebo z různých nákaz. Na to se příliš často nedbá. Vlhko a nákaza nízko položených a nedostatečně odvodněných bytů ovlivňují chronická onemocnění a zapříčiňují vážné nemoci, dokonce i smrt.

Při stavbě domů je zvlášť důležité pamatovat na dokonalé větrání a hojnost slunečního svitu. V každé místnosti domu by měl být dostatek vzduchu a hojnost světla. Ložnice by měly být uspořádány tak, aby v nich vzduch volně cirkuloval ve dne v noci. Za ložnici se nehodí pokoj, který se nedá každodenně větrat a kam nemůže slunce. Ve většině zemí je třeba vybavit ložnice topením, aby mohly být za studeného nebo vlhkého počasí dokonale vytápěny a vysušeny. Pokoj pro hosty by měl být zařízen se stejnou péčí jako místnosti určené k stálému užívání. MH 275 Měl by mít jako ostatní ložnice dostatek vzduchu a slunce a měl by být vybaven topením, aby bylo možno vysušit vlhkost, která se vždy vyskytne v místnosti, která se stále neužívá. Kdo spává v pokoji, do něhož nemá přístup slunce, kdo lehává v posteli, která není dokonale vysušená a vyvětraná, činí tak na úkor zdraví a často i s ohrožením života.

Mnozí lidé se pečlivě starají o to, aby se v domě dařilo rostlinám a květinám. Skleník nebo květinové okno mají dostatek tepla a slunce, neboť bez tepla, vzduchu a slunečního světla by rostliny nemohly žít a kvést. Je-li dodržení těchto podmínek nezbytné pro život rostlin, oč nezbytnější je jejich dodržení pro naše zdraví a pro zdraví naší rodiny a našich hostů!

Chceme-li, aby naše domovy byly trvale zdravé a šťastné, musíme je stavět mimo nakažlivé prostředí nížin, kde bývají často mlhy, a umožnit, aby do nich měly volný přístup životodárné síly nebes. Obejděte se bez těžkých závěsů. Otevřete okna a dveře. Nedovolte, aby popínavé rostliny, byť sebekrásnější, stínily okna. Nestrpte, aby stromy rostly tak blízko domu, že by překážely v přístupu slunečním paprskům. Ať záclony a koberce od slunce třeba vyblednou, ať rámy obrazů ztratí lesk, jen když sluneční svit přinese zdravou barvu dětským tvářím.

Ti, kdo pečují o staré, by neměli zapomínat, že zvláště tito lidé potřebují teplé, pohodlné místnosti. Jak léta přibývají, ubývá životní síla, s níž člověk odolává nezdravým vlivům. Proto je tak nutné, aby staří lidé měli dostatek slunečního svitu a čerstvého, čistého vzduchu.

Čistota

MH 276 Pro tělesné i duševní zdraví je nezbytná úzkostlivá čistota. Kůží jsou z těla neustále vypuzovány nečistoty. Miliony kožních pórů se rychle ucpávají, není-li pokožka častým koupáním udržována v čistotě, a nečistoty, které by měly být kůží odstraněny, se stávají mimořádnou zátěží pro ostatní vylučovací orgány.

Na většinu lidí působí blahodárně studená nebo vlažná koupel, prováděná každý den ráno nebo večer. Vhodně aplikovaná lázeň činí tělo odolnějším proti nachlazení, protože zlepšuje krevní oběh. Pokožka se prokrvuje a krev proudí snadno a plynule. Koupel posiluje tělo i mysl - svaly nabývají pružnosti a rozum se zbystřuje. Lázeň uklidňuje nervy. Koupání podporuje činnost střev, žaludku a jater, jimž dodává zdraví a sílu, a podporuje trávení.

Je důležité, aby i oděv byl udržován v čistotě. Prádlo, které nosíme, pohlcuje odpadové látky, které vycházejí z pórů. Není-li často vyměňováno a práno, jsou zplodiny znovu pohlcovány.

Každá forma nečistoty má za následek nemoc. Smrtonosné zárodky se v hojném množství vyskytují v tmavých, neuklizených koutech, v rozkládajících se odpadcích, ve vlhku, plísni a zatuchlinách. Odpadky zeleniny nebo kupky spadlého listí by neměly být ponechány u domu, aby tam hnily, tlely a zamořovaly vzduch. V domě by nemělo být trpěno nic nečistého nebo zahnívajícího. Ve městech, která se považují za dokonale vyhovující po stránce zdravotní, jsou mnohé epidemie horečnatých onemocnění způsobeny tlejícími odpadky, které u domu nechal některý nedbalý správce.

Má-li být domácnost uchráněna od nemocí a mají-li její členové žít radostně a plni životní síly, je nezbytné dbát na dokonalou čistotu a dostatek slunečního světla a věnovat pečlivou pozornost hygienickým zásadám ve všech detailech domácího života.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy