EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Uplatnění léčebných prostředků (MH 234 - 240)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Uplatnění léčebných prostředků (MH 234 - 240)

MH 234 Nemoc nepřichází bez příčiny. Zanedbávání zákonů zdraví připravuje cestu pro vznik různých chorob. Mnozí trpí nemocí pro hřích svých rodičů. Ačkoli nejsou odpovědni za to, co dělali jejich rodiče, je přesto jejich povinností zjistit, co je a co není přestoupení zákonů zdraví. Měli by se vyvarovat zlozvyků svých rodičů a správným životem by sami sobě měli vytvořit lepší podmínky.

Většina lidí však trpí pro své vlastní chybné počínání. Nedbají na zdravotní zásady v jídle, pití, oblékání ani v práci. Jejich prohřešky proti přírodním zákonům se jistě projeví. A když pak onemocní, nepřipisují mnozí své utrpení pravé příčině, nýbrž reptají proti Bohu, co na ně dopustil. Bůh však není odpovědný za utrpení, vyvolané zanedbáváním přírodních zákonů.

Bůh nás obdaroval určitým množstvím životní síly. Stvořil nás s orgány, které mají udržovat různé životní funkce, a určil, že tyto orgány budou fungovat ve vzájemném souladu. MH 235 Šetříme-li pečlivě životní energií a udržujeme-li jemné ústrojí těla v pořádku, jsme odměněni zdravím. Je-li však životní síla vyčerpána příliš rychle, čerpá nervový systém sílu pro současnou potřebu ze svých energetických zásob. Je-li poškozen jeden orgán, jsou postiženy všechny. Příroda snáší mnohé prohřešky bez zjevného odporu. Pak se ale vzbouří a s rozhodností začne odstraňovat následky nesprávného počínání, které utrpěla. Její snaha opravit vzniklý stav se často projevuje horečkami a různými formami nemocí.

Vhodné léčebné prostředky

Když poškozování zdraví pokročí tak daleko, že propukne nemoc, může nemocný často pro sebe udělat víc, než pro něj může učinit kdokoliv jiný. Nejprve je třeba zjistit pravou příčinu nemoci a její povahu a pak rozvážně přistoupit k odstranění této příčiny. Jestliže se harmonický chod organismu narušil přepracováním, přejedením nebo nějakou jinou výstředností, nesnažte se upravit nesnáze tím, že tělu přidáte další břemeno ve formě škodlivých léků.

Často je příčinou nemoci nestřídmost v jídle. Pak se tělo především potřebuje zbavit nežádoucího břemena, které na ně bylo naloženo. V mnoha případech je nejlepším lékem na pacientovo onemocnění vynechat jedno nebo dvě jídla, aby si přetížené zažívací orgány měly možnost odpočinout. Duševním pracovníkům často přináší velkou úlevu několikadenní ovocná dieta. Krátkodobý půst a po něm prostá strava ve skromném množství přinesl již mnohokrát zotavení, protože příroda má schopnost obnovit ztracené síly. Střídmá strava požívaná po dobu jednoho nebo dvou měsíců přesvědčí mnohé nemocné, že cesta sebezapření je cesta ke zdraví.

Odpočinek jako lék

MH 236 Někteří lidé si sami přivodí nemoc přepracováním. Aby si obnovili zdraví, je pro ně nezbytný klid, vypřáhnutí z práce a skrovná strava. Těm, kdo jsou duševně přetíženi a nervózní následkem nepřetržité práce v uzavřeném prostoru, nejvíce pomáhá pobyt na venkově, kde mohou žít jednoduchým, bezstarostným životem a kde mohou přijít do těsného styku s přírodou. MH 237 Toulky po polích a lesích, trhání květin a naslouchání ptačímu zpěvu přispívá k uzdravení daleko víc než jakýkoli jiný prostředek.

Používání vody

Jedním z nejpožehnanějších darů nebe pro zdravé i nemocné je čistá voda. Její vhodné užívání chrání zdraví. Je to nápoj, který poskytuje Bůh, aby uhasil žízeň zvířat a lidí. Pijeme-li ji hojně, pomáhá při dodávání potřebné energie organizmu a dává tělu sílu k odolávání nemocem. Vnější užívání vody je jedním z nejsnadnějších a nejpřijatelnějších způsobů, jak upravit krevní oběh. Chladná nebo ledová lázeň je výborným posilujícím prostředkem. Teplá lázeň otevírá póry, a tak pomáhá v odstraňování nečistot. Teplá a vlažná lázeň uklidňuje nervy a upravuje oběh.

Mnozí lidé však ještě nepoznali ze své zkušenosti blahodárné účinky správného užívání vody a mají z ní strach. Vodoléčba není oceněna tak, jak by si zasloužila. Dovedné používání vodních procedur vyžaduje práci, kterou mnozí nejsou ochotni podstoupit. Nikdo by si však neměl myslet, že ho nevědomost nebo nezájem omlouvá. Je mnoho způsobů, jak využít vodu, aby zmírnila bolest nebo chránila před nemocí. Všichni by se měli obeznámit s tím, jak lze vodu používat při jednoduchých procedurách doma. Zvláště matky by měly vědět, jak pečovat o své rodiny ve zdraví i nemoci.

Výhody cvičení

Zákonem našeho bytí je činnost. Každý orgán těla má přesně stanovenou práci a vyvíjí se a sílí podle toho, jak ji vykonává. Normální činnost všech orgánů poskytuje sílu a život, zneužití však vede k úpadku a smrti. Ovažte si paži třeba jen na několik týdnů. Když z ní sejmete obvaz, uvidíte, že bude slabší než ta, kterou jste v té době normálně používali. MH 238 Nečinnost má týž účinek na celý svalový systém.

Nečinnost vede často k nemoci. Cvičení osvěžuje a upravuje krevní oběh, kdežto v klidu krev řádně neobíhá a nedochází ani k její dostatečné výměně, tak nezbytné pro život a zdraví. Také kůže přestává plnit svou funkci. Nečistoty těla nejsou vypuzovány tak, jak by tomu bylo, kdyby se krevní oběh vydatným cvičením urychlil, kdyby se kůže udržovala ve zdravém stavu a kdyby plíce byly zásobovány hojností čistého čerstvého vzduchu. Takový stav organizmu dvojnásobně zatěžuje vylučovací orgány a vede k nemoci.

Zdravotně postižení lidé by neměli být vedeni k nečinnosti. Došlo-li k vážnému přetížení sil, pak se naprostým klidem po určitou dobu předejde vážnému onemocnění. V případě trvale zdravotně postižených je však zřídkakdy nutné zakázat veškerou činnost.

Ti, kdo se zhroutili v důsledku duševního přetížení, by si měli odpočinout od namáhavé myšlenkové činnosti. Neměli by však být přesvědčováni, že je pro ně nebezpečné používat duševní schopnosti vůbec. Mnozí lidé mají sklon vidět svůj stav horší, než ve skutečnosti je. Takové rozpoložení mysli je pro uzdravení nepříznivé a nemocný by v něm neměl být ponecháván.

Kazatelé, učitelé, studenti a jiní duševně pracující lidé často onemocní v důsledku velké duševní námahy nevyvážené tělesným cvičením. Takoví lidé potřebují vést aktivnější život. Přísná zdrženlivost ve všem, doplněná vhodným cvičením, zajistí duševní i tělesnou sílu a poskytne odolnost všem duševně pracujícím.

Ti, kdo přecenili své tělesné síly, by neměli být vedeni k tomu, aby se úplně zřekli tělesné činnosti. Práce, má-li přinést největší užitek, však má být systematická a příjemná. MH 239 Nejlepší je práce na čerstvém vzduchu. Má být rozvržena tak, aby posilovala ty orgány, které byly nečinností oslabeny. Je nutno pracovat s rozvahou. Práce rukou by se neměla zvrhnout v pouhou dřinu.

Nemají-li zdravotně postižení nic, čím by vyplnili svůj čas a upoutali svou pozornost, začnou přemýšlet o sobě a stanou se mrzutými a podrážděnými. Mnohdy se zabývají svými nedobrými pocity, až si o sobě začnou myslet, že jsou na tom hůř, než jak je tomu ve skutečnosti. Jsou pak naprosto neschopni cokoliv udělat.

Ve všech těchto případech se jako účinný léčivý prostředek osvědčuje dobře zvolené tělesné cvičení. V některých případech je pro navrácení zdraví naprosto nutné. S tělesnou činností jde ruku v ruce používání vůle. A zdravotně postižení lidé potřebují především posílit vůli. Je-li vůle slabá, stává se obrazotvornost nepřirozenou a pak je nemožné odolat nemoci.

MH 240 Nečinnost je největším neštěstím, které postihuje většinu zdravotně postižených. Lehké zaměstnání v užitečné práci, které nepřepíná mysl ani tělo, má blahodárný vliv na obojí. Posiluje svaly, zlepšuje krevní oběh a poskytuje takovému člověku zadostiučinění, protože si uvědomuje, že není zcela neužitečný v tomto uspěchaném světě. Zpočátku snad může udělat jen málo. Záhy však pozná, že mu sil přibývá a že podle toho může postupně vykonat víc práce.

Cvičení pomáhá i tomu, kdo špatně tráví, protože dodává zažívacím orgánům zdravé vnitřní napětí. Zaměstnáváme-li se vážným studiem nebo těžkou prací hned po jídle, brzdíme tím činnost zažívacích orgánů. Naproti tomu krátká procházka po jídle se vztyčenou hlavou a vypjatou hrudí působí velmi blahodárně.

Ačkoli toho bylo o významu tělesného cvičení již tolik řečeno a napsáno, je stále ještě mnoho těch, kdo je zanedbávají. Někteří ztloustnou, protože organizmus je zahlcen. Jiní zhubnou a zeslábnou, protože jejich životní síly se vyčerpávají zpracováváním nadbytečné potravy. Játra jsou přetěžována čištěním krve od nečistot a výsledkem tohoto přetěžování je nemoc.

Ti, kdo mají sedavé zaměstnání, by měli v létě i v zimě, pokud to počasí dovolí, každý den cvičit pod širým nebem. Chůze je lepší než jízda na koni nebo na kole, neboť přivádí do pohybu více svalů. Plíce jsou namáhány k zdravé činnosti, protože je nemožné jít svižně bez provětrání plic.

Takové cvičení bývá v mnoha případech pro zdraví lepší než lék. Lékaři často doporučují svým pacientům, aby podnikli cestu k moři nebo po moři, aby jeli do lázní nebo aby kvůli změně podnebí navštívili jiná místa. Ve většině případů by však k navrácení zdraví stačilo střídmě jíst a s chutí si zdravě zacvičit. Přitom by navíc ušetřili čas a peníze.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy