EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Úvod

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

Úvod

Tato kompilace byla připravena pro použití ve třídě Ducha prorockého na Pacifik Union College. Není to pokus o dogmatické schválení, týkající se budoucích událostí ale je to spíše sbírka nejdůležitějších citátů E.G.White pro studijní účely, týkajících se proroctví, které čekají na své splnění dříve, než přijde Kristus. Tyto citáty jsou rozvrženy podle mě do logického pořadí, bylo to však vytvořeno bez předsudku vůči jiným nebo opačným pohledům, které na to mají druzí.

Je nemožné uspořádat kapitoly podle dokonalého pořadí, protože mnohé z nich obsahují přesahující materiál. Například „Pozdní déšť“ a „Hlasité volání“ jsou souběžné zkušenosti, jedna je příčinou, a druhá je následkem. Kapitola „Satan ztělesňuje Krista“ by mohla být umístěna blízko „Ukončení doby milosti“ ale zdá se mi, že je nejlepší studovat toto téma ve spojení se „Satanovy zázraky“.

Pán nařídil sestře White, aby „poučovala učitele v našich školách, aby připravovali studenty na to, co přichází na svět“. FE 526,527. A Pán dal stejné prorokyni informaci, která je opakována v tomto výtahu. Ať je tato studie prospěšná každému studentu.

Robert W. Olson

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy